Personalistika a mzdy


Pre každú spoločnosť je dôležitejšie nájsť si dobrých zamestnancov a venovať pozornosť ich výkonnosti. Vedenie mzdovej agendy je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov.

Po vzniku pracovného pomeru zabezpečujeme priebežné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta,výpočet príslušných poistení, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie do príslušných inštitúcií, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu, vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov, prípadne doklady potrebné na vyplatenie (ak sa mzdy vyplácajú v hotovosti).

Ďalej pre klienta pripravujeme požadované štatistické výkazy, kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Priebežne na požiadanie zamestnancov vydávame príslušné potvrdenia o výške príjmu pre potreby iných inštitúcií.

Pri výstupe pracovníka vyhotovíme potrebné doklady, odhlášky z jednotlivých poisťovní, výstupné listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočty o odpracovaných rokoch a všetky podklady potrebné k ukončeniu pracovného pomeru.

- spracovanie mzdy
- vedenie personalistiky
- prihlásenie nových zamestnancov do Sociálnej poisťovne
- prihlásenie nových zamestnancov do Zdravotných poisťovní
- spracovanie mesačného prehľadu preddavkov na daň
- spracovanie ročných hlásení na daň

Cena za vedenie mzdovej agendy

Vedenie mzdovej agendy ponúkame za výhodnú cenu už od 10 € za jedného zamestnanca (zavisí od počtu zamestnancov)

KONTAKT

DARON s.r.o

Miletičová 3/A, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 915 762 161