CennÍk


Ceny v cenníku sú len orientačného charakteru a môžu byť meniteľné podľa požadovaných služieb poskytnutých zákazníkovi.

 • 50€ mesačne
  Jednoduché
  • 1-50 zaúčtovaných položiek
   - vedenie peňažného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
 • 50€ mesačne
  Jednoduché
  • 51-100 zaúčtovaných položiek
   - vedenie peňažného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
 • 150€ mesačne
  Jednoduché
  • 101-300 zaúčtovaných položiek
   - vedenie peňažného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
 • 250€ mesačne
  Jednoduché
  • 301-600 zaúčtovaných položiek
   - vedenie peňažného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
 • 80€ mesačne
  Podvojné
  • 1-50 zaúčtovaných položiek
   - vedenie účtovného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - evidencia vozidiel
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
   - vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
   - vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačne / kvartálna)
   - súhrn kvartálneho výkazu
 • 120€ mesačne
  Podvojné
  • 51-100 zaúčtovaných položiek
   - vedenie účtovného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - evidencia vozidiel
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
   - vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
   - vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačne / kvartálna)
   - súhrn kvartálneho výkazu
 • 220€ mesačne
  Podvojné
  • 101-300 zaúčtovaných položiek
   - vedenie účtovného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - evidencia vozidiel
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
   - vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
   - vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačne / kvartálna)
   - súhrn kvartálneho výkazu
 • 350€ mesačne
  Podvojné
  • 301-600 zaúčtovaných položiek
   - vedenie účtovného denníka
   - vedenie knihy faktúr
   - evidencia majetku
   - evidencia vozidiel
   - vedenie pokladničnej knihy
   - vedenie bankovej knihy
   - vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
   - vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačne / kvartálna)
   - súhrn kvartálneho výkazu
 • od 10€ za zamestnanca
  Mzdová agenda
  • - spracovanie mzdy
   - vedenie personalistiky
   - prihlásenie nových zamestnancov do Sociálnej poisťovne
   - prihlásenie nových zamestnancov do Zdravotných poisťovní
   - spracovanie mesačného prehľadu preddavkov na daň
   - spracovanie ročných hlásení na daň
 • od 30€ Fyzická osoba Typ A
  Daňové priznanie
  • Podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.
 • od 50€ Fyzická osoba Typ B
  Daňové priznanie
  • Podáva samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu.
   (prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)
 • od 50€ Fyzická osoba SZČP
  Daňové priznanie
  • Podáva samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu.(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)
   Vypracovanie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.
 • od 200€ Právnická osoba
  Daňové priznanie
  • - výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
   - súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
   - prehľad o peňažných tokoch
   - poznámky k účtovnej závierke
 • od 15€
  Daň z motorových vozidiel

KONTAKT

DARON s.r.o

Miletičová 3/A, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 915 762 161