Jednoduché účtovníctvo


V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva klientovi vypracovávame:

- jednoduché účtovníctvo
- spracovanie daň z motorových vozidiel
- spracovanie daňového priznania, daň z príjmu
- spracovanie cestovných náhrad
- spracovanie kniha jázd
- účtovníctvo vedené v programe Kros
Pri neplatcovi DPH
- vedenie peňažného denníka
- vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
- vedenie bankovej knihy evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie odpisových kariet
Pri platcovi DPH
- vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
- vedenie peňažného denníka evidencia daňových dokladov
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
- evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
- vedenie odpisových kariet
- vedenie bankovej knihy
- vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

KONTAKT

DARON s.r.o

Miletičová 3/A, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 915 762 161